SOKOLOVNA

24.01.2014 18:07

Základní informace

- telefonní kontakt 607 021 340 pan Miroslav Zvolánek

- rezervaci je nutné provést do 15:00 hodin předešlého dne

Ceník pronájmu:  Ceník.xls (24576)

https://sokolovnamalin.webnode.cz