Spolek Malíňačky

rukama cokoliv

Pravidlené schůzky každý pátek od 19:00hodin v klubovně malínské sokolovny,

vyjímka je vždy první pátek v měsici, kdy se schází od 20:00h